Om förskolan

Från augusti 2020 kommer Timmeråsens förskola bli en del av Bygrindens förskola. Organisationen kallar vi för Timmerbyn.

På Timmeråsens förskola finns det 6 avdelningar. De allra yngsta barnen har sina avdelningar i  tillbyggnaden som stod färdig 2016, avdelningarna Skytten och Stjärnan. I den större huset finns 4 avdelningar Orion; Sirius, Solen och Alfa, där vi även har en matsal kombinerat med vårt s.k Torg (Piazza enligt Reggio filosofin). Här går de lite äldre barnen. Vår 5 års verksamhet är förlagd på avdelningen Vega/Bygrindens förskola. De första 4 åren är verksamheten förlagd på Timmeråsen förskola och de sista året går barnen på Vega/Bygrinden förskola.

Timmerbyn är en Reggio Emiliainspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen en viktig del av lärandet. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem. Vi organiserar verksamheten i åldershomogena grupper med ett visst åldersspann. Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen.