Arbetssätt och inflytande

Här finner du information om hur vi jobbar på förskolan och hur du som vårdnadshavare kan vara med och påverka och få insyn i verksamheten. Se vänstermenyn.

Förskolan har åldersindelade grupper vilket gör det lättare att bygga upp en miljö som passar alla barn i gruppen, en ettåring har andra behov än en femåring.