Föräldrainflytande

Enhetens policy om föräldrainflytande

En öppen och rak kommunikation mellan hemmet och förskolan är viktig för barnets utveckling och lärande.
Era tankar och åsikter är intressanta och viktiga för oss och vi vill att ni skall känna er delaktiga i vår verksamhet. Ni är välkomna att närvara på förskolan tillsammans med ert barn hel eller del av dag. Förskolan är barnets arbetsplats, därför måste vi pedagoger alltid utgå från vad som är bäst för de barn och den barngrupp vi ansvarar för.