Delaktighet och inflytande

Förskolan är till för ditt barn. Vi ser därför gärna att ni tar del av den planering och dokumentation som finns på förskolan.

Ställ frågor till era barn för att få insikt i vad barnen gör på förskolan och vad de lär sig. Det bekräftar och stärker barnet i lärandeprocessen. Ställ också frågor till oss pedagoger, då får vi möjlighet att förklara vad vi gör och hur vi tänker om arbetets mål, syfte och utveckling.

Vi uppskattar ditt intresse

  • Vi ser gärna att ni intresserar er för verksamheten utifrån gruppen och det tematiska/ projektets utveckling. Då får ni en förståelse för vilken tillgång gruppen är och i vilket sammanhang barnet vistas, men också hur konflikter kan uppstå och hanteras.
  • Vi ser gärna att ni bidrar med specialkunskap, exempelvis att ni kan berätta om ert arbete.
  • Vi ser gärna att ni får en förståelse och kunskap om det förhållningssätt vi har på förskolan. Det gör att ni följer det förhållningssätt som råder hos oss när ni vistas på förskolan.
  • Vi ser gärna att ni bidrar till att utveckla barnens miljö exempelvis genom städ– och/ eller fixardagar.