Arbetslag

Personalen roterar i och mellan de olika förskolorna. Någon pedagog följer med de barn som byter avdelning, någon stannar kvar på avdelningen och är kvar med de barn som fortfarande går där.