Avdelning Solen

Telefon till Solen
0768-863824

På Solen arbetar

Anna Permanto
Förskollärare

Lidia Sörqvist
Förskollärare

Jennifer Andreasson
Barnskötare