Värdegrund

Alla barn är välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som får oss att växa som individer.

 På vår förskola tolererar vi inga former av kränkande behandling! Det barn eller den vuxne som upplever att den blivit kränkt tar vi på allvar! Utgångspunkt är den kränktes upplevelser.