COPE föräldrakurs 3-9 år

COPE, Community Parent Education Program, är ett föräldrautbildningsprogram med syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn, att stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, att förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna.

Lerums kommun erbjuder kostnadsfritt föräldraprogrammet COPE. Ni träffar andra föräldrar och vi diskuterar strategier som underlättar för er i vardagen utifrån vinjetter, som till exempel uppmärksamma det positiva, bevara sitt lugn, förbered övergång, först - sedan och gränssättning. Vi bjuder på fika och barnvakt erbjuds för de som behöver. Titta gärna på den korta informationsfilmen nedan, öppna den i nytt fönster så fungerar den.  

Nästa kurs startar 17/9 2018 och ges på måndagar mellan 17.30-19.30 på Familjecentralen i Gråbo. Familjecentralen finns i samma hus som Vårdcentralen.  

Du anmäler dig enklast via mejl vaxthuset@lerum.se