Råd och stöd

Här har vi samlat lite tips var du som förälder kan få råd och stöd.

Barnmorskemottagning

För er som är blivande föräldrar. Klicka på respektive kommundel för att läsa mer om BMM, Lerum och Gråbo.

Barnavårdscentralen

Erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. 
Klicka här för att läsa mer om BVC

Familjecentralen Växthuset

Erbjuder en öppen verksamhet för vuxna med barn upp till 6 år. Finns även möjlighet att få stöd i föräldrarollen för den som önskar. 
Klicka här för att läsa mer om Familjecentralen

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum, BUMLE

Telefonrådgivning. Akutmottagning barn 0-1år. Planerad mottagning för barn med kroniska sjukdomar.
Klicka här för att läsa mer om mottagningen

Stöd och omsorg

Här kan du få socialt stöd eller ansöka om bistånd. Klicka här för att läsa mer om Stöd och omsorg.

Anhörigstöd

Klicka här för att läsa mer om anhörigstöd

Ungdomscentralen

Hit kan din ungdom vända sig med små och stora problem.
Klicka här för att läsa mer om Ungdomscentralen

Barn och ungdomspsykiatrin, BUP

Hit kan du vända dig när ditt barn eller ungdom har svåra psykiska problem eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Klicka här för att läsa mer om BUP