Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer personalen och meddelar det på morgonen.

Se under rubriken kontakt ovan.