Hur jobbar vi klimatsmart?

Vi ska säkerställa att alla elever har grundläggande miljökunskaper efter grundskolan enligt sektor lärandes verksamhetsplan 2010-2012.

Ekeredsvägens förskolaFör att nå detta skapades begreppet miljöbasnivå, som alla förskolor ska uppnå. Där ingår mål som till exempel kunskap om djur och växter och källsortering.