Ombyggnationen av Knappekullaskolan och Torpskolan

Publiceringsdatum : 2018-02-09

Hur ser läget ut för ombyggnationerna?