Aspenässkolan

Aspenässkolan är en F-5 skola med cirka 355 elever som, ligger vid sjön Aspen i västra Lerum.

På Aspenässkolan finns många engagerade, drivna och initiativrika pedagoger som sätter barn, utveckling och lärande i centrum. Enheten har en god struktur och en hög måluppfyllelse. Vårdnadshavarna har höga förväntningar på vår verksamhet såväl när det gäller trygghet som utbildningskvalitet.

Arbetslagets undervisning är organiserad årskursvis, med ett tydligt samarbete kring arbetslagets alla elever utifrån pedagogernas olika kompetenser. Pedagogerna formar sin verksamhet och undervisning utifrån elevers behov, intressen och färdigheter med utgångspunkt i ett värdeskapande lärande.

Ledarskap på en skola utövas inte bara av rektor utan av alla dem som tar ett ansvar för skolans utveckling och elevernas lärande. Som rektorer ser vi det därför som vår viktigaste uppgift att samordna arbetet i skolan så att alla lärare ges möjlighet att bli professionella och förmår anpassa undervisningen till de elever som finns i vår skola, i enlighet med vår vision att vara en skola med pedagogisk framåtanda och ett elevresultat i världsklass.

Trycker du på länken nedan så kommer du till en välkomstfilm på YouTube
Välkomna till Aspenässskolan alla förskoleklasselever 

Martina Skogberg & Lotta Larsson

Rektorer Aspenässkolan