Vi på Aspenässkolan är goda kamrater

Skolenheterna på Aspenässkolan skapar gemensamma ordningsregler i samråd med elevrådet. Ordningsreglerna gäller förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Vi skapar därmed en god trivsel och bra arbetsro.

Detta gör vi genom att:

 • Vi är justa och ärliga mot varandra.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi leker på skolans område under skol- och fritidstid. Om vi av någon anledning behöver gå ifrån skolan måste någon vuxen godkänna det.
 • Vi är ute på rasterna oavsett väder för att få frisk luft och för att orka arbeta bättre.
 • Vi är bara inomhus om vi kommit överens om detta med en vuxen.
 • Vi springer endast utomhus.
 • Vi är rädda om våra gemensamma saker och lägger tillbaka dem på sin rätta plats. Mobiltelefoner tas med på eget ansvar och ska förvaras avstängda i ryggsäcken under skoltid och fritidstid, från kl.8.00 till kl.18.00. Behöver vi ringa ska vi fråga en vuxen.
 • Vi är aldrig på skolans cykel- och bilparkering. Efter kl.18.00 är cykling tillåten på skolgården.
 • Vi får åka kickboard på löparbanan under lunchrasterna, hjälm måste då användas.
 • Vi får åka inlines på skolgården, hjälm måste då användas.
 • Vi får åka skateboard/longboard, på onsdagar under lunchrasterna, mellan Piren och slöjden. Förvaras i blå förrådet utanför gympan. Hjälm måste då användas.
 • Mot klockväggen, vid skolsköterskan, använder vi bara tennisbollar.
 • Snöboll kastar vi, på planen framför huvudbyggnaden, när rastvärden har satt ut snöbollsflaggan.Vi mular inte varandra.

Om jag bryter mot en regel händer följande:

 1. Samtal med personal. Samtalet kan leda till;
 2. Samtal med vårdnadshavare
 3. Samtal med rektor

Länk till trivselledare.seBilden är länkad till "Trivselprogrammet" som vi deltar i från och med hösten 2016