Vi på Aspenässkolan är goda kamrater

Skolenheterna på Aspenässkolan skapar gemensamma ordningsregler i samråd med elevrådet. Ordningsreglerna gäller förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Vi skapar därmed en god trivsel och bra arbetsro.

Detta gör vi genom att:

 • Vi är justa och ärliga mot varandra.
 • Vi tänker på vad vi säger till varandra
 • Vi leker på skolans område under skol- och fritidstid. Om vi av någon anledning behöver gå ifrån skolan måste någon vuxen godkänna det.
 • Vi är ute på rasterna oavsett väder för att få frisk luft och bättre energi för skolarbete.
 • Vi är bara inomhus om vi kommit överens om detta med en vuxen.
 • Vi springer endast utomhus.
 • Vi är rädda om våra gemensamma saker och lägger tillbaka dem på sin rätta plats. Det du tar ut från förrådet på rasten är du ansvarig för att lämna tillbaka!
 •  Mobiltelefoner tas med på eget ansvar och ska förvaras avstängda i ryggsäcken under skoltid och fritidstid, från kl.6.00 till kl.18.00. Behöver vi ringa ska vi fråga en vuxen.
 • Vi cyklar inte med privata cyklar på skolgården, gäller även BMX och Hoverboards
 • Vi får använda kickcyklar överallt på skolgården, men håll utkik om ni åker i backen framför piren!
 • Vi bär alltid hjälm i samband med någon hjulaktivitet, gäller inte trehjulingarna
 • Vi studsar tennisbollar och fotbollar mot bollplanken
 • Vi klättrar inte på bollplanken eller gungställningarna
 • Snöboll kastar vi, endast på planen framför huvudbyggnaden, när rastvärden har satt ut snöbollsflaggan. Vi mular inte varandra.

Om jag bryter mot en regel händer följande:

 1. Samtal med personal. Samtalet kan leda till;
 2. Samtal med vårdnadshavare
 3. Samtal med rektor

Länk till trivselledare.seBilden är länkad till "Trivselprogrammet" som vi deltar i från och med hösten 2016