Elevinflytande och delaktighet

Här på skolan har vi elevinflytande i form av:

Klassråd: Alla i klassen får tycka till i olika frågor och beslut tas i demokratisk omröstning.

Elevråd: En representant från varje klass samlas en gång i månaden och tar upp klassernas frågor, samt tar tillbaka frågor till respektive klasser. Demokratiska beslut tas fram som rör hela skolan. Här ingår även ett Matråd som träffar måltidsservice personal, och framför frågor och önskemål.CollageFoto av: Gisela Göthberg

Friråd: Varje fritidshem har ett eget råd. Representanter från varje klass utses och tar med klassens frågor, samt tar tillbaka frågor till klassrådet. Demokratiska beslut tas som rör Fritidshemmet.