Trygghetsgruppen

Aspenässkolan har en trygghetsgrupp som träffas varje måndag kl. 10-11. I gruppen arbetar pedagoger med att främja likabehandling, förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

På skolan finns även en kamratstödjargrupp som har i uppgift att tillsammans med trygghetsgruppen leda arbetet framåt. Dessa grupper träffas ca en gång i månaden och under dessa tillfällen diskuterar vi bl.a. olika dilemman som kamratstödjarna tar med sig ut i klasserna och arbetar vidare med.
 En kamratstödjare är en ”länk” mellan trygghetsgruppen och sina skolkamrater och arbetar för att:
• Vara en bra kamrat för alla på skolan.
• Vara lite extra uppmärksam på om någon elev ser ut att vara ensamt, ledsen eller på annat sätt inte må bra. Då ska de berätta detta för en vuxen på skolan och inte själva försöka lösa de problem eller bråk som kan uppstå. Det är alltid de vuxna på skolan som har ansvaret men kamratstödjaren kan vara en viktig länk mellan elev och vuxna.
För att kunna bli kamratstödjare får alla de elever som vill, i år 2-5, lämna in en intresseanmälan. Av de intresseanmälningarna som sedan kommer in till trygghetsgruppen dras 2 representanter från varje klass.