Trygghetsgruppen

På Aspenässkolans arbetar vi med att främja likabehandling, förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Planen omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Vi värnar om en trygg skola för alla där barnen är vårt gemensamma ansvar. På Aspenässkolan finns ett trygghetsteam med representanter från arbetslag och elevhälsa. Dit kan du vända dig om du känner dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling eller om du känner till någon annan som blir det. Läs mer om detta i vår likabehandlingsplan eller lyssna/ titta på den via filmen på youtube Likabehandlingsplan för alla

Ärenden till Trygghetsteamet går i första hand genom klasslärare/ansvarig pedagog.

Trygghetsgruppen är ansvarig för Aspenässkolans arbete med Trivselledare utifrån Trivselprogrammet”.