Fritidsverksamhet

Aspenässkolan erbjuder fritidshem (Fritids) och fritidsklubb på skolan. Däremot finns ingen fritidsgård knuten till skolan.

Barn som lekerFristående från skolan och under företaget Kreativ fritid finns på skolan en fritidsklubb för barn som går i årskurs 4- 6.

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem är för barn från förskoleklass till och med år 3.