Fritidsverksamhet

Aspenässkolan erbjuder fritidshem (Fritids) på skolan.

Barn som leker

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem är för barn från förskoleklass till och med år 5.