Elevhälsan

Elevhälsan på Aspenässkolan har ett övergripande ansvar för elevhälsoarbetet på skolan. Elevhälsan samverkar för att stödja både enskilda elever och grupper i avsikt att främja en positiv utveckling. Mycket av elevhälsans arbete är förebyggande.

Elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare. Under Mer information hittar ni länk till Handlingsplaner Elevhälsoplan.

Jenny Karlsson, speciallärare Telefon: 073-688 89 45
Maria Anselmby, skolsköterska Telefon: 0302- 52 13 03 eller 073-688 35 64
Johanna Haga Fenn, specialpedagog Telefon: 073-688 33 61
Caroline Lloyd-Jones, skolkurator Telefon:073-688 89 03  
Malin Lindberg, specialpedagog Telefon:0302- 52 21 88 eller 073-660 67 21
Louise Rase, skolpsykolog Telefon:0302- 52 08 96 eller 072-465 85 57

Mer information