Elevhälsan

Elevhälsan på Aspenässkolan har ett övergripande ansvar för elevhälsoarbetet på skolan. Elevhälsan samverkar för att stödja både enskilda elever och grupper i avsikt att främja en positiv utveckling. Mycket av elevhälsans arbete är förebyggande.

Elevhälsan ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare och elevhälsopedagog. Mer information hittar ni under rubriken Handlingsplaner  Elevhälsoplan eller följ  Länk till Elevhälsoplanen

 Elevhälsan ht-17

 Elevhälsan ht-17Foto av: Kungsfoto

Jenny Karlsson, speciallärare
Telefon: 073-688 89 45
Maria Anselmby, skolsköterska
Telefon: 0302- 52 13 03 eller 073-688 35 64
Johanna Haga Fenn, specialpedagog
Telefon: 073-688 33 61
Caroline Johansson, skolkurator
Telefon:073-688 89 03
Sandra Trägårdh, skolpsykolog
Telefon:0302- 52 12 76 eller 072-533 82 03
Malin Lindberg, specialpedagog
Telefon:0302- 52 21 88 eller 073-660 67 21
Britta Persson, elevhälsopedagog (saknas på bild)
Telefon: 073-688 89 26