Elevhälsoteam

Aspenässkolans elevhälsoteam har ett övergripande ansvar för elevhälsoarbete på skolan. Teamet samverkar för att stödja både enskilda barn och grupper i avsikt att främja en positiv utveckling. Mycket av teamets arbete är förebyggande.

I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger och elevhälsopedagog. Elevhälsoteamet träffas varje måndag, då medverkar även rektorer. 

 ElevhälsoteametAspenässkolans elevhälsoteam ht-15Foto av: Temaklasskort

 

 

 

 

Carina Baaz, skolkurator (saknas på bild)
Telefon:073-688 35 56
Britta Persson, elevhälsopedagog (saknas på bild)
Telefon: 073-688 89 26
Karin Engström Widell, skolpsykolog
Telefon:0302- 52 12 76 eller 072-533 82 03
Johanna Haga Fenn, specialpedagog
Telefon: 073-688 33 61
Maria Anselmby, skolsköterska
Telefon: 0302- 52 13 03 eller 073-688 35 64
Malin Lindberg, specialpedagog
Telefon:0302- 52 21 88 eller 073-660 67 21