Skolhälsovård

Inom skolhälsovårdens verksamhet finns både skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att främja fysisk och psykisk hälsa, förebygga ohälsa och verka för sunda levnadsvanor hos barn och ungdomar. Som föräldrar/vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan när du vill ha råd om ditt barns hälsa och utveckling.

Skolsköterskan heter Maria Anselmby och arbetar måndag - torsdag och träffas säkrast mellan kl. 8.30 -13.00.

telefon. 0302-52 13 03 eller 073-688 35 64

e-postadress: maria.anselmby@lerum.se

Skolläkaren kommer till skolan cirka 4 gånger per termin och arbetar med frågor som rör barnens tillväxt, utveckling samt skolrelaterade hälsofrågor. Behöver ert barn träffa skolläkaren så kontakta skolsköterskan för att få en tid.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och journalföringsplikt.    Skolsköterskan Maria AnselmbyFoto av: Stibe

Skolsköterskan ingår i Elevhälsan tillsammans med specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och elevhälsopedagog.