Aspenäsenheten

Aspenäsenheten ligger i ett naturskönt område med närhet till sjön Aspen, härliga skogsområden och Nyebroparken.

Enheten består av förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år samt en F-5 skola.

Förskolor

Riddarstens förskola består av fyra avdelningar.
Den pedagogiska strukturen på förskolan är syskongrupper.

Åtorps förskola består av två avdelningar.
Åtorp pedagogiska struktur är en avdelning för yngre och en avdelning för äldre barn.

Förskolan Seaton Allé består av fyra avdelningar, två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för äldre barn.

Skolan

Logotyp för Vision AspenäsenhetenAspenässkolan är en F-5 skola som består av två skolenheter, F-2 och 3-5. Operativt är skolan organiserade runt årskurser, kopplat till dessa årskurser är våra arbetslag och elevhälsa. Samtliga klasser i samma årskurs är placerade intill varandra för att möjliggöra ett nära samarbete mellan elever och pedagoger.

Skolbarnsomsorgen

Till varje årskurs finns ett fritidshem för eleverna.

Fritidsklubb

Fristående från skolan och under företaget "Kreativ Fritid" finns på skolan en fritidsklubb för barnen i år 4 och 5. Klubben öppnar klockan 14.00 varje dag och stänger klockan 17.00.

Vill Du veta mer om vår verksamhet är Du välkommen att höra av Dig till skolans rektorer och förskolornas förskolechef.

  Rektor årskurs 3-5     Rektor årskurs F-2    Förskolechef
  Lotta Larsson          Maria Johansson       Solveig Knutsson

 

  Vill du veta mer om förskolorna och skolan inom enheten - se nedan.