Våra bloggar

Vi är tre förskoleklasser med tillhörande fritids, som är med i Webstjärnan år 2015-2016. Det här är våra bloggar, där vi kommer att lägga ut bilder och texter för att dokumentera och synliggöra lärandet och vår verksamhet under det här läsåret tillsammans med eleverna.

kajutan Fb.se

kajutan Fc.se