Arbetslag/Årskurs

Skolenhet F-2

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Fritidshem Kajutan F-1 A Telefon 0302- 52 16 28

Fritidshem Kajutan F-1 B Telefon:  0302-52 16 19

Fritidshem Bryggan F-1 C Telefon 0302-52 12 61

Fritidshem Piren uppe 2 A B C  Telefon 0302-52 16 17

Skolenhet 3-5

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Fritidshem Piren nere 3 A B C Telefon 0302-52 16 18