Personal/Årskurs

Skolenhet F-2

Förskoleklass

Fritidshem Piren nere FA FB Telefon 0302-52 16 18 sms 076- 129 58 10

Årskurs 1

Fritidshem Kajutan 1A 1B Telefon 0302- 52 16 19 sms 076- 129 58 11

Årskurs 2

Fritidshem Bryggan 2A 2B Telefon 0302-52 12 61 sms 076-129 58 01

Skolenhet 3-5

Årskurs 3

Fritidshem Piren uppe 3A 3B Telefon 0302-52 16 17 sms 076- 129 58 09

Årskurs 4

Årskurs 5

Fritidshem Kajutan årkurs 4-5 Telefon 073-688 89 07