Personal/Årskurs

Skolenhet F-2

Förskoleklass

Fritidshem Kajutan FA FB Telefon 0302- 52 16 19 sms 076- 129 58 11

Årskurs 1

Fritidshem Bryggan 1A 1B Telefon 0302-52 12 61 sms 076-129 58 01

Årskurs 2

Fritidshem Piren uppe 2A 2B 2C  Telefon 0302-52 16 17 sms 076- 129 58 09

Skolenhet 3-5

Årskurs 3

Fritidshem Piren nere 3A 3B 3C Telefon 0302-52 16 18 sms 076- 129 58 10

Årskurs 4

Årskurs 5