Arbetslag/Årskurs

Skolenhet F-2

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Fritidshem Kajutan A och B Telefon: 0302-52 16 19

Fritidshem Piren uppe, telefon 0302-52 16 17

Fritidshem Piren nere, telefon 0302-52 16 18

Skolenhet 3-5

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Fritidshem Bryggan, telefon 0302-52 12 61