Skolhälsovården

Skolsköterska: Maria Anselmby 0302-52 13 03, 073-688 35 64 Skolläkare: Lars-Åke Hedvall Kontaktas via skolsköterskan