Om förskolan

Åtorps förskola

Förskolan har en stor och härlig gård som ger barnen möjligheter till många olika aktiviteter året om. Det finns träd som ger skugga, vägar att cykla på och buskar som inbjuder till enskild lek. På gården finns även lekredskap såsom gungställning, lekstuga, lekbåt med rutschkana, klätterställning och sandlåda.

Vår målsättning är att erbjuda en trygg, rolig, kreativ och utforskande miljö som inspirerar och utmanar barnen i sin lek och utveckling. Vi tror på det kompetenta barnet och utformar miljön för lärande lek och möjlighet att utveckla tilltro till sin egen förmåga. Vi arbetar aktivt med de grundläggande demokratiska värderingarna.

Som ett led i Lerums kommuns miljömål arbetar vi även med natur och miljö och har som målsättning att bli en giftfri förskola