Arbetsenhetsråd

Samverkan med vårdnadshavare sker i varje arbetslag i så kallade Arbetsenhetsråd.

Utgångspunkten för denna uppdelning är att varje fråga skall kunna behandlas så nära den berörda verksamheten som möjligt.