Mötestider och representanter

Möten våren 2017: Arbetsenhetsrådets egen överenskommelse.

Föräldrarepresentanter:

Bamse:
Paula Swerin paula@swerin.se (mamma till Anna) 

Nalle Puh:

Personalrepresentanter:
Ulrika Aksell 0302- 52 21 92 ulrika.aksell@lerum.se  
Jessika Olsson 0302- 52 21 91 jessika.olsson@lerum.se