Mötestider och representanter

Hösten enhetsrådsmöte 2019 Måndag den 11 November för förskolorna klockan 18:00-19:30 Måndag den 21 oktober för skolan "Drop in/öppet forum" Inbjudan kommer senare klockan 17:00-18:00 Plats: Skolans personalrum Representanterna väljs under höstens första arbetsenhetsrådsmöte/ föräldramöte.

Under Ladda hem längst ner hittar ni våra protokoll

Personalrepresentanter:

Förskolorna

Riddarsten
Ranjita Viréhn ranjita.virehn@lerum.se
Victoria Andersson victoria.andersson@lerum.se

Seatons allé
Lovisa Dautovic lovisa.dautovic@lerum.se
Jenny Dahl jenny.dahl@lerum.se

Åtorp
Ulrika Aksell ulrika.aksell@lerum.se

Rektorer/förskolechef

Christina Ekerborn Förskolan christina.ekerborn@lerum.se

Maria Johansson Årskurs F-2  maria.johanssson2@lerum.se

Lotta Larsson  Årskurs 3-5    lotta.larsson2@lerum.se