Nalle Puh och Bamse

Åtorps förskola består av en yngre och en äldreavdelning - Nalle Puh och Bamse.

Avdelning Nalle Puh för yngre barn
  • Telefon Nalle Puh: 0302- 52 21 92
Avdelning Bamse för äldre barn
  • Telefon Bamse: 0302-52 21 91