Om förskolan

Riddarstens Förskola

Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbete, språk, natur, miljö, barns inflytande och delaktighet.

Naturen omkring oss använder vi oss av som ett pedagogiskt rum. Vi lär både ute och inne genom lärande lek.

Som medel använder vi oss av barnens egna upptäckter/intressen, sagor och sång, samtal, tecken som stöd, ramsor och drama. Vi har barn och pedagoger från flera olika länder och kulturer på förskolan och detta tar vi vara på och lär oss av varandra.

Vi delar in barnen i mindre grupper både ute och inne där vi ser till barnens ålder, intresse och behov.

I vårt årshjul har vi många gemensamma traditioner som har växt fram under de åren vi har arbetat tillsammans. Samverkan med äldreboendet och Riddarstensloppet är några av dom.