Ugglan och Haren

Riddarstens förskola består av syskonavdelningarna - Ugglan och Haren.

Avdelning Ugglan för barn i åldrarna 1-5 år
  • Telefon Ugglan: 0302- 52 15 91 och 0302- 52 15 92
    sms: 076-129 58 07 och 076- 129 58 08
Avdelning Haren för barn i åldrarna 1-5 år
  • Telefon Haren: 0302-52 23 39 och 0302- 52 20 15
    sms: 076- 129 58 24 och 076-129 58 15