Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer oss på morgonen.

Ugglan 52 15 91, 52 15 92
Haren 52 23 39, 52 20 15