Vår personal

Vi som jobbar här hösten 2019

Ugglan (1-5 år)

Telefon: 0302- 52 15 91 och 0302- 52 15 92
sms: 076- 129 58 07 och 076- 129 58 08

Sofia Östergrens

Maria Lovén

Maria Karlsson (Mia)

Emma Ek

Anette Torstensson

Hafiza Ebrahimzada

Reihaneh Jansson

Christina Persson (Stina)

Haren (1-5 år)

Telefon: 0302- 52 23 39 och 0302- 52 20 15
sms: 076- 129 58 24 och 076- 129 58 15

Solveig Jonson

Helen Lundell

Ulrika Seidel
073-684 10 62

Charlotte Lundgren

Johanna Viklund Shornikov

Veronica Högfeldt

Victoria Carlsson

Shafigha Azimi

Kristofer Söderqvist

Christina Persson (Stina)

Specialpedagog

Johanna Haga Fenn
073-688 33 61

 

Köket

Monika Olsson
Telefon:0302- 52 20 25

http://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltning/Infrasupport/Serviceenheten/