Om förskolan

Seatons Allés förskola ligger i ett lugnt villaområde alldeles vid sjön Aspen i västra Lerum med stora stora, generös och lekvänliga ytor.

Förskolan består av två arbetslag -Styrbord som ansvarar för avdelningarna Kanoten och Jollen 1-5 år. -Babord som ansvarar för avdelningarna Ekan och Flotten 1-5 år.

Vi arbetar för att alla barn skall känna tillit till varandra och oss vuxna.
Vi vistas gärna och ofta utomhus för att värna om både barnens och pedagogernas hälsa och välbefinnande. Gården och närområdet till exempel skogen och sjön använder vi som vårt pedagogiska uterum.
Vi skapar tillfällen till lek och aktiviteter i smågrupper där vi använder oss av rytmik, rörelse, dans och drama och projektarbeten. Barnen är delaktiga och kan själva påverka sitt lärande. Pedagogiska utvecklande lekmiljöer och omsorg ser vi som viktigt i vår dagliga verksamhet.
Vi arbetar med undersökande verksamhet som tydligt dokumenteras, till glädje för barn och föräldrar. Exempel på detta kan vara text och foton, portfolio och Unikum.
Vi pedagoger ser oss som medforskande vuxna som är aktivt närvarande i gruppen, vi är deltagare i lek och aktivitet på barnens villkor.