Mötestider och representanter

Hösten enhetsrådsmöte 2018 Tisdagen den 6 november för förskolorna klockan 18:00-19:00 Måndag den 5 november för skolan "Drop in/öppet forum" tema Matematik klockan 17:00-18:00 Plats: Skolans personalrum Representanterna väljs under höstens första arbetsenhetsrådsmöte/ föräldramöte.

Under Ladda hem längst ner hittar ni våra protokoll

Personalrepresentanter:

Förskolorna

Riddarsten
Ranjita Viréhn ranjita.virehn@lerum.se
Victoria Andersson victoria.andersson@lerum.se

Seatons allé
Annette Karlsson annette.karlsson2@lerum.se
Jenny Dahl jenny.dahl@lerum.se

Åtorp
Ulrika Aksell ulrika.aksell@lerum.se

Rektorer/förskolechef

Solveig Knutsson Förskolan solveig.knutsson@lerum.se

Maria Johansson Årskurs F-2  maria.johanssson2@lerum.se

Lotta Larsson  Årskurs 3-5    lotta.larsson2@lerum.se