Ekan och Flotten = Babord

Avdelningarna Ekan och Flotten på Seatons Allés förskola ansvarar Babords arbetslag för.

Här jobbar vi våren 2020

Anna-Carin Andersson, Johanna Wiktorsson, Lovisa Dautovic
Jenny Dahl, Anna Schlyter, Christina Taube, Andrea Grankvist och Matilda Windeman

Flotten

Telefon: 0302- 52 21 85
Sms: 076- 129 58 19

Ekan

Telefon: 0302-52 21 84
Sms: 076-129 58 18

Vi ingår i en hälsofrämjande förskola. Vi vill stimulera barnen till att utvecklar nyfikenhet och lust att leka och lära. Barnen tillägnar sig innebörden i begrepp, ser samband och använder matematik i meningsfulla sammanhang. Barnen utvecklar sin motoriska koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.