Kanoten och Jollen = Styrbord

Avdelningarna Kanoten och Jollen på Seatons Allés förskola ansvarar Styrbords arbetslag för.

Här jobbar vi våren 2020:

Gabriella Hallberg, Cecilia Emanuelsson, Ann-Sofie Johansson, Annelie Högström, Annica Ottosson, Selma Ryman, Caroline Stomdal och Alexandra Haggren.

Kanoten

Telefon: 0302-52 21 86
Sms: 076- 129 58 20

Jollen

Telefon: 0302-52 21 83
Sms: 076- 129 58 17

Att vara ute är en stor del av vår vardag och vi använder oss av vår fina gård och närområdet för att undersöka vad som sker i naturen under de olika årstiderna, här ges också utrymme för att öva sin motorik på olika lekfulla sätt i vardagen.

Matematik och språk kommer in som en naturlig del under dagen bland annat vid våra måltider då det diskuteras mycket vid borden om hur mycket man kan ta, vad blir det om jag delar, hur många är vi, vem sitter mittemot/bredvid, även turtagning blir en viktig del då man behöver vänta på sin tur.

Vi delar in barnen i mindre grupper under vissa tidpunkter på dagen för att kunna ge barnen möjlighet till att leka i lugnare miljö, ta på sig med mer hjälp och stöttning av en pedagog.