Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller är sjukt vill vi att du meddelar förskolan om detta

Du gör detta genom att lägga in frånvaron i vårt närvarosystem. För manual klicka på länken under mer information. Vi vill även att du meddelar anledning för frånvaron till ditt barns avdelning via sms. Kontakta förskolan dagen innan ni återkommer till verksamheten.

Ekan: Telefon: 0302- 52 21 84
Sms: 076- 129 58 18

Flotten: Telefon: 0302- 52 21 85
Sms: 076- 129 58 19

Jollen: Telefon: 0302-52 21 83
Sms: 076- 129 58 17

Kanoten: Telefon: 0302- 52 21 86
Sms: 076- 129 58 20