Vår personal

Vi som arbetar här hösten 2018

Babord

Anna-Carin Anderssson

Karin Öhrström Windle

Johanna Wiktorsson

Lovisa Dautovic

Annica Ottosson

Jenny Dahl

Anna Schlyter

Christina Taube

Sofia Friberg

Ekan: Telefon: 0302- 52 21 84
Sms: 076- 129 58 18

Flotten: Telefon: 0302- 52 21 85
Sms: 076- 129 58 19

Styrbord

Josefin Gustafsson

Annette Karlsson

Annelie Högström 

Ann-Sofie Johansson

Gunilla Nilsson

Gabriella Hallberg

Andrea Grankvist

Alexandra Haggren

Cecilia Emanuelsson

Jollen: Telefon: 0302-52 21 83
Sms: 076- 129 58 17


Kanoten: Telefon: 0302- 52 21 86
Sms: 076- 129 58 20

Specialpedagog

Johanna Haga Fenn
073-688 33 61

Köket

Karin Eckersjö
Telefon: 0302-52 21 82

http://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltning/Infrasupport/Serviceenheten/