Vår personal

Vi som arbetar här hösten 2019

Babord

Anna-Carin Anderssson

Johanna Wiktorsson

Lovisa Dautovic

Jenny Dahl

Anna Schlyter

Christina Taube

Andrea Grankvist

Matilda Windeman

Ekan: Telefon: 0302- 52 21 84
Sms: 076- 129 58 18

Flotten: Telefon: 0302- 52 21 85
Sms: 076- 129 58 19

Styrbord

Annelie Högström

Ann-Sofie Johansson

Annica Ottosson

Gabriella Hallberg

Alexandra Haggren

Cecilia Emanuelsson

Caroline Stomdal

Selma Ryman

Jollen: Telefon: 0302-52 21 83
Sms: 076- 129 58 17


Kanoten: Telefon: 0302- 52 21 86
Sms: 076- 129 58 20

Specialpedagog

Johanna Haga Fenn
073-688 33 61

Köket

Karin Eckersjö
Telefon: 0302-52 21 82

http://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltning/Infrasupport/Serviceenheten/