Berghults förskola

Berghults förskola blev inflyttningsklar i april 2015 och rymmer sex avdelningar, Biet, Fjärilen, Flugan, Grodan, Humlan och Nyckelpigan.

Berghults förskola är en guldklassad förskola. Miljöbyggnad Guld innebär en byggnad med stort fokus på hållbarhet, miljövänliga materialval, låg energiförbrukning och en bra innemiljö där både  ljudmiljö, dagsljus och luftkvalitet ses över.

Fjärilen, Flugan och Humlan är avdelningar med 1-3 åringar, Biet, Grodan och Nyckelpigan 3-5 åringar.

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98 reviderad 2012) som finns att ladda hem nedan.