Ledning och administration

Förskolechef Ulrika Strömblad, 0302-52 18 20

Administratör Camilla Olsson, 0302-52 18 19

Specialpedagog Anna Hellander, 0302-52 18 89

Vaktmästare Sören Hurtig, 0302-52 18 28