Information till vårdnadshavare på Berghultsskolan

Publiceringsdatum : 2016-05-09

Inför kommande läsår arbetar vi som bäst på att formera nästa års organisation. Eftersom jag fortfarande är relativt ny här på skolan kommer detta att ta ett tag till. Vi siktar på att organisationen skall vara klar runt skolavslutningen och skulle vi bli klara tidigare så får man se det som en bonus.

Det som är bestämt hittills är att vi kommer att dela in skolan i fyra arbetslag och vilka lokaler som de kommer att hålla till i.

En stark faktor i hur vi tänker när vi delar in lagen inför nästa år är att vi under detta år kommer vara ganska utspridda i olika hus tills den nya skolan är klar. För att det skall vara möjligt att erbjuda en bra verksamhet för eleverna bör arbetslagen hållas ihop lokalmässigt så långt det bara går.

Följande fyra arbetslag kommer vi att dela in oss i:

  • Ett F-2-arbetslag som kommer att hålla till i ”Flygeln”(där F-klass, Asp och Al är idag). Här är tanken att ca 85 elever kommer att gå.

  • Ett 1-3-arbetslag som kommer hålla till i delen av skolan som inte byggs om(gamla Älg-arbetslagets lokaler). Här tänker vi att ca 70 elever kommer hålla till.

  • Ett 3-5-arbetslag som kommer att hålla till i ”Flotten”(där femmorna går idag). Här kommer det gå ca 55-60 elever.

  • Ett 4-5-arbetslag som kommer att hålla till i den delen av som inte byggs om(gamla Räv-arbetslagets lokaler). Här kommer det att gå ca 50 elever.

Vi kommer att ta ytterligare ett steg mot att bli en arbetslagsorienterad skola där pedagogerna kommer att arbeta mer gemensamt mot alla arbetslagets elever. Varje elev kommer att ha en mentor att vända sig till under veckan och träffa under mentorstiden. En stor fördel med att arbeta på detta sätt är att vi kan ta till vara pedagogernas olika styrkor och kompetenser på ett bra sätt.

Det vi ser idag är att vissa elevgrupper kommer att slås ihop med andra och främst gäller det de elever som byter arbetslag men det kan även förekomma för några grupper som idag är väldigt få till antalet idag. Vilka grupper som slås ihop med vilka är inte riktigt klart ännu och inte heller vilka pedagoger som kommer tillhöra de olika arbetslagen. Vi kommer att göra vad vi kan för att det skall bli så bra kontinuitet som möjligt för eleverna.

Det vi också vet är att vi kommer att bli färre antal elever på skolan än vad vi är detta läsår eftersom vi har 50 elever i årskurs 5 som går vidare till Alléskolan medan gruppen som börjar i F-klass för närvarande är 35 till antalet.

 

Floda 20160506

Jan Behrens
Rektor Berghultsskolan