Information till vårdnadshavare

Publiceringsdatum : 2016-06-08

Nu är vi klara med indelningen av vilka elever som går i vilket arbetslag till hösten. Det vi har utgått ifrån är att göra så små förändringar som möjligt i elevgrupperna. Det gäller gruppindelningar, personalmässigt samt lokalmässigt för att skapa en så trygg miljö som möjligt för alla elever.

För de grupper där förändring av gruppstorleken/indelningen varit nödvändig har analys gjorts av behoven. Utifrån detta har valet fallit på att behålla två av de nuvarande tvåorna och fördela den tredje mellan de andra två. Delningsförslag har lämnats av nuvarande arbetslag. Detta har diskuterats tillsammans med representanter för alla tre klasser samt med elevhälsan. Allt med syfte att skapa så väl fungerande grupper som möjligt. De vårdnadshavare som har barn i blivande årskurs tre kommer att få hem nya klasslistor senast tisdag samt ett välkomstbrev från pedagogerna i sitt nya arbetslag.

Till hösten kommer vi att vara ca 265 elever mot vårens 281 elever eftersom 50 5:or lämnade oss för Alléskolan och 35 förskoleklassbarn börjar till hösten.
Jag vill också passa på att önska alla vårdnadshavare varmt välkomna till skolavslutningen fredag den 10:e juni kl 08:30.

Jan Behrens
Rektor Berghultskolan