Välkomna tillbaka till Berghultskolan!

Publiceringsdatum : 2016-08-09

Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut och på tisdag den 16.e augusti kl 08.10 hälsar vi alla elever tillbaka till ett nytt spännande läsår på Berghultskolan.

Det kommer som vanligt bli otroligt roligt när eleverna äntligen kommer tillbaka till skolan och det blir liv och rörelse igen. Den nya matsalen och den nya idrottshallen ser i dagsläget ut att stå färdiga tredje veckan i september och till dess kommer vi fortsätta att äta i klassrummen och ha idrotten utomhus.

Nytt för i år är att de äldsta eleverna 4:or och 5:or kommer att måndag till onsdag sluta kl 14.30 istället för 14.10, skälet till detta är att eleverna kommer att erbjudas en timme mer matematik i veckan utifrån det riksdagsbeslut som trädde i kraft den 1 juli.
”Ytterligare utökad undervisningstid i matematik
Undervisningstiden i matematik har utökas med 105 timmar, se den reviderade timplanen ovan. Förändringen gäller i grundskolan, grundsärskolan (utom träningsskolan), specialskolan och sameskolan och träder i kraft den 1 juli 2016. Den utökade undervisningstiden gäller för elever som börjar årskurs 4 hösten 2016.”*)

Varmt välkomna tillbaka!

Jan Behrens
Rektor Berghultskolan

 *) Utdrag från skolverkets hemsida, 20160809