Fritidshemmet

Hej och välkommen till Berghultsskolans fritidshem!

F- rihet
R- örelse
I- nflytande
T- rygghet
I- nspiration
D- elaktighet
S- pontanitet
H- armoni
E- ntreprenöriellt lärande
M- öten