Sjukfrånvaro

När du behöver rapportera frånvaro. Skola24 börjar träda i kraft i början av mars.

                                                                                                                                                   

Frånvarohantering Skola 24

Hej!

Lerums kommun kommer att införa ett nytt frånvarosystem för elever år F-5, med början mars-2014.

 

Ni kommer att via e-post få en aktiveringskod och information om hur skola 24 startas upp.

 

Om du inte har meddelat din e-postadress, skicka den till  Camilla.csapoolsson@lerum.se 

 

För er föräldrar:

  • Förälder frånvaroanmäler sitt/sina barn fr.o.m. dagens datum före kl 08:00.

Förälder kan genom skola24 frånvaro anmäla sitt/sina barn för hela och delar av dagar fr.o.m. dagens datum och max 5 dagar i sträck.

Det går även bra att meddela frånvaron/dag via telefon: 051-577 70 15.  Där knappar du in elevens 10 siffriga personnummer.

  • Ni föräldrar får mail efter första lektionen med anmäld frånvaro, t.ex. om elev kommer sent på en lektion. I mailet står då hur många minuter eleven varit sen ex 10/60 betyder frånvarande 10 min av 60.
  • Det går bara iväg ett mail/dag till er föräldrar och vill ni ha en heltäckande bild av dagen så loggar ni in på skola 24.
  • Elever som beviljats ledighet, eller är sjuka, under en längre period läggs in i systemet av pedagog.
  • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens pedagog.

Arbetsgången på skolan:

Lärare fyller i frånvaro första lektionen.

Skola24 läses av, elever som är frånvarande och inte frånvaroanmälda; vårdnadshavare får samtal hem.

 Elever som inte är frånvaroanmälda, men är frånvarande under senare delen av skoldagen, hemmet kontaktas.

  Observera att det säkert kommer att bli många fel i början, men det kommer att fungera bra och bli tydligt på sikt.

 Frågor mejlas till Camilla.CsapoOlsson@lerum.se

 

Vänlig hälsning

Lospåret

Älgspåret

Rävspåret

Ladda hem