Lospåret

Välkommen till oss på Lo! Kom i kontakt med oss på telefonnummer 0302- 52 18 32.

F-1                                                                                  Idrott

Evalotta Bengtsson                                                          Jimmy Olofsson

Linda Ågren

Petra Leman                                             

 2-3                                                                                  Slöjd

Anna-Carin Ahlfors                                                         Anja von Werther

Ann-Sofie Andrén

Rosita Londré

 4-5

Helene Nilson

Margareta Kjellén

 

 Verksamhetsplan 2012 - 2013

 Lärplan för: Lo-spåret 

 MÅLOMRÅDE:

 Att utveckla arbetssätt och elevernas delaktighet och inflytande genom entreprenöriellt lärande.

 Vi kommer att ha elevledda utvecklingssamtal på Lo-spåret.

Starta ett Lo-råd som träffas en gång i månaden.

 Fritidshemmet

 Öka elevernas inflytande och delaktighet på fritids.