Rävspåret

Välkommen till oss på Räv! Kom i kontakt med oss på 0302-52 18 24.

I Rävspåret finns det tre klasser. Räv 1, Räv 2/3 och Räv 5. Runt dessa klasser samarbetar 10 pedagoger.

I Räv 1 har vi 27 elever och där arbetar Anita Bilén (förskollärare) Sophia Sandsjö (förskollärare), Johanna Sörstedt (grundskollärare) och Christina Varnvik (fritidspedagog).

 I Räv 2/3 har vi 29 elever och där arbetar Anna Larsson Borg (fritidspedagog), Robert Frisk (resursperson), Jimmy Olofsson (idrottslärare) och Annette Nordholm (grundskollärare).

 I Räv 5 har vi 15 elever och där arbetar Linda Leden (grundskollärare), Jimmy Olofsson (idrottslärare) och Susanne Sandqvist (fritidspedagog).

 I vårt prioriterade mål på Rävspåret år 2012-2013 vill vi;  Öka elevernas inflytande genom;

  • "elevledda samtal vid elevernas återkommande utvecklingssamtal".
  • "åldersblandade pusselgruppsaktiviteter i skolan och på fritidshemmet".